Osnivanje nove poslovne jedinice za proizvodnju promotivnog namještaja

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta:Osnivanje nove poslovne jedinice za proizvodnju promotivnog namještaja

Kratki opis projekta: Dana 06.06.2019. poduzeće Signum Max d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Osnivanje nove poslovne jedinice za proizvodnju promotivnog namještaja“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.15.0089. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projektom će se provesti osnivanje nove poslovne jedinice za proizvodnju promotivnog namještaja. U dosadašnjem poslovanju poduzeće obrađuje sljedeće repromaterijale: metal, plastiku, karton, staklo, pleksiglas i forex. Za potrebe potpunosti asortimana potrebno je nabaviti strojeve za obradu drva. Uz pomoć novih strojeva proizvodit će se promotivni namještaj od drva. Promotivni namještaj će osim drva sadržavati i elemente stakla, plastike, metala, pleksiglasa, forexa i slično, u svrhu vizualne atraktivnosti konačnog proizvoda. Multinacionalne korporacije izuzetno su zainteresirane za kupnju ovog asortimana te je ideja nastala iz njihovih postojećih zahtjeva za novim proizvodima. Ciljne skupine su: kupci, dobavljači, zaposlenici i šira javnost.

Ciljevi projekta: Poslovni i marketinški ciljevi koji se planiraju ostvariti provedbom projekta su povećanje prihoda od prodaje za 31%, povećanje prihoda od izvoza za 31%, otvaranje 12 novih radnih mjesta, marketinška obrada tržišta putem direktne prodaje i promocije putem web stranice, osiguranje kvalitete postojećih i novih proizvoda te orijentacija na ciljano tržište u Hrvatskoj i inozemstvu.

Očekivani rezultati projekta:

  • Povećanje prihoda od prodaje
  • Povećanje prihoda od izvoza
  • Otvaranje novih radnih mjesta
  • Širenje na ciljano tržište u inozemstvu
  • Rast produktivnosti i konkurentnosti proizvodnje
  • Proširenje proizvodnog asortimana uvođenjem nove linije atraktivnih marketinških proizvoda - promotivnog namještaja od drva
  • Jačanje tehnoloških znanja i educiranje ljudskih potencijala

 

Ukupna vrijednost projekta: 14.323.818,75 kn

EU sufinanciranje projekta: 5.424.001,15 kn

Razdoblje provedbe projekta: 29.05.2019. do 29.09.2022.

Kontakt osoba za više informacija: Helena Radovanić, mail: helena@signummax.hr, tel: + 385 98384156

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr i https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c36e6b98-e1ef-4c2f-ab38-37ba14bfb5f0

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Signum Max International d.o.o.