Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti proizvodnje marketinških proizvoda kroz IKT

Kratki opis projekta: Dana 18.11.2019. poduzeće Signum Max d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Povećanje konkurentnosti proizvodnje marketinških proizvoda kroz IKT“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.19.0474. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ovim projektom poduzeće će nabaviti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju zahvaljujući kojoj će se ispuniti razvojni ciljevi poduzeća: rast produktivnosti i konkurentnosti, rast prihoda od prodaje i prihoda od izvoza te povećanje broja zaposlenih. Ciljne skupine projekta su zaposlenici poduzeća, dobavljači, kupci, klijenti i lokalna zajednica.

Ciljevi projekta: Provedba ovog projekta će unaprijediti poslovne procese proizvodnje, upravljanja imovinom, marketinga, prodaje i upravljanja rizicima. Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije iz projekta će doprinijeti optimaliziranju poslovnih procesa, integriranju poslovnih funkcija, učinkovitoj organizaciji tijeka rada, poboljšanju interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanju tržišnog položaja poduzeća.

Očekivani rezultati projekta:

  • Rast prihoda od prodaje
  • Rast prihoda od izvoza
  • Povećanje broja zaposlenih
  • Informatizacija poslovnih procesa poduzeća

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.142.557,75 kn

EU sufinanciranje projekta: 612.917,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 24.10.2019. do 24.06.2022.

Kontakt osoba za više informacija: Vjekoslav Čičko, e-mail: vjeko@signummax.hr, tel: + 385 98384156

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poboljsanje-konkurentnosti-i-ucinkovitosti-msp-a-kroz-informacijske-i-komunikacijske-tehnologije-ikt-2/   

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Signum Max d.o.o.