Promoviranje rada žena

U provedbi EU projekta „Povećanje konkurentnosti proizvodnje marketinških proizvoda kroz IKT“ od esencijalne je važnosti prikazati nužnost promicanja rada žena na rukovodećim pozicijama u svim djelatnostima pa tako isto i u industriji proizvodnje promotivnih proizvoda.

Naime, s konstantnim razvojem društva, izuzetno je važno orijentirati se na društvene skupine koje su stoljećima bile marginalizirane ili pred kojima su se nalazile mnogobrojne prepreke za uspješan razvoj njihovih potencijala i sposobnosti. Jedna od tih skupina su žene, koje još uvijek u pojedinim društvenim okruženjima imaju različite poteškoće pri ostvarenju svojih želja, naročito na slobodnom tržištu rada. Iz ovog razloga, kao društveno odgovorno poduzetništvo koje upozorava na različite socijalne nejednakosti vrlo je važno osvješćivati ulogu i poziciju žena u svijetu poduzetništva. Zbog toga poduzeće Signum Max potiče zapošljavanja žena, što je vidljivo u strukturi zaposlenika pri čemu broj zaposlenih žena iznosi oko 27% ukupno zaposlenih, što je mnogo više od industrijskog prosjeka u ovoj djelatnosti. U ovom poduzeću nema mjesta za diskriminaciju, nego isključivo za sposobnost, što zaposlenice odlično pokazuju svojim radom i zalaganjem na poslu. Prilikom zapošljavanja budućih djelatnika u glavnom fokusu poduzeća su vještine, sposobnosti, kompetencije i znanja kandidata, a ne njihova dob, spol, vjeroispovijest, politička ili bilo koja druga orijentacija. Razlog tome je vrlo očit. Naime, za uspješno poduzetništvo nije važno tko ste, što ste ili u što vjerujete, nego jeste li u mogućnosti izvršiti zadatke koji se od vas traže na radnom mjestu ili ne. Žene su se pokazale kao vrlo kompetentne i u potpunosti ravnopravne muškarcima, kad poduzeće zapošljava po principu sposobnosti, a ne spolu. Također je zanimljiv institut mentorstva, odnosno da žene imaju mogućnost učiti od drugih uspješnih liderica i lidera. Vrlo je važno da se nastavi ohrabrivati žene u organizacijama, ali i na tržištu rada, da uvide svoju snagu i kompetentnost i da bez straha i predrasuda pronađu svoje radno mjesto.

Poduzeće Signum Max, ustrajat će na principu balansiranja broja zaposlenih žena i muškaraca u poduzeću i pri voditeljskim pozicijama, te o daljnjem promicanju jednakih mogućnosti i borbi protiv diskriminacije. Ne smije se zaboraviti da je mjera razvijenosti društva način na koji se ono odnosi prema ženama, a snaga društva ekvivalentna je snazi onog najslabijeg među nama.